Restaurant list and detail

Bốn mùa restaurant Capacity: 250 Customer Bay View Restaurant Capacity: 160 Customer  Pool Side Capacity: 100 Customer Address: Customer sạn Hạ Long Plaza - số 8 Đường Hạ Long -  Bãi Cháy Phone: 033 845810      

Panoma Restaurrant
Capacity: 300 Customer
 Elegant
Capacity: 150 Customer
 Pool Side
Capacity: 150 Customer
Address: Customer sạn Sai Gòn Hạ Long -Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 845845

Hoa Đào Restaurant
Capacity: 250 Customer
Gió Biển Restaurant
Capacity: 100 Customer
Address: Customer sạn Vườn Đào - Đường Hạ Long
Phone: 033 847490
   
Restaurant - Bạch Đằng Hotel
Capacity: 370 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846330

Restaurant - Bưu Điện  Hotel
Capacity: 400 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 844890
   
Restaurant - Customer sạn Công đoàn

Capacity: 350 Customer
Address: Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846442

Le cafe Restaurant

Capacity: 110 Customer

Dragon Place Restaurant
Capacity: 90 Customer

Ball room Restaurant
Capacity: 200 Customer

Golden room Restaurant
Capacity: 60 Customer

Bay View Restaurant
Capacity: 20 Customer
Address:  số 88 Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846888
   
Thanh niên Restaurant
Capacity: 150 Customer

 Vườn Thanh niên
Capacity: 150 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846464

Restaurant - Thái Hà Hotel
Capacity: 70 Customer
Address:  số 58  Phố Anh Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 846851

Restaurant  - Hoàng Hà  Hotel
Capacity: 100 Customer
Address:  Đường Hậu Cần -   Bãi Cháy
Phone: 033 845244

Hạ Long 1  Restaurant
Capacity: 400 Customer, Phone: 033 846014
 Hạ Long 2
Capacity: 150 Customer, Phone: 033 846445
   
Restaurant - Tiên Long Hotel
Capacity: 300 Customer
Address:  Phố Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 846372

Restaurant  - Công đoàn Địa Chất Hotel
Capacity: 300 Customer
Address:  Đường Hậu Cần -   Bãi Cháy
Phone: 033 847645
   
Restaurant  Việt Nam - Cty TNHH LD Qtế Hoàng Gia

Capacity: 400 Customer
Address:  Đường Hạ Long-   Bãi Cháy
Phone: 033 846658

Cafe Hạ Long - Cty TNHH Mũi Ngọc

Capacity: 78 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 847780
   
Triều Châu Restaurant - Cty CP DL & cung ứng Hàng Hải
Capacity: 200 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 848295

Restaurant -  Vạn Lý  Hotel

Capacity: 80 Customer
Address:  T11, K2a Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 848168
   
Restaurant - Biển Đông Hotel
Capacity: 70 Customer
Address:  T12, K4b Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 846677

Restaurant - Hoàng Lan Hotel
Capacity: 150 Customer
Address:  Số15, 17 Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 847878

Hoa Biển Restaurant
Capacity: 300 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846776

Hoà Nguyên Restaurant
Capacity: 150 Customer
Address:  T8, K9 Cái Dăm -  Bãi Cháy
Phone: 033 845094

Restaurant - Moonlight Hotel
Capacity: 300 Customer
Address: Khu Đông Hùng Thắng-  Bãi Cháy
Phone: 033 848848

Restaurant  -  Sao Mai Hotels
Capacity: 300 Customer
Address:  T 1, K2a Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846246

Thu Hường Restaurant
Capacity: 1000 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 845142

Vân Hải 1 Restaurant
Capacity: 300 Customer
 Vân Hải 2 Restaurant
Capacity: 500 Customer
Address:  Cty CP du lịch Vân Hải - Đường Hạ Long
Phone: 033 846403

Phương Oanh Restaurant
Capacity: 240 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 846145

Phong Quí Restaurant
Capacity: 120 Customer
Address:  Đường Vườn Đào (đối diện K/s HL3) -  Bãi Cháy
Phone: 033 844612

Việt Cường Restaurant
Capacity: 40 Customer
Address:  Đường Hạ Long -  Bãi Cháy
Phone: 033 848152

Thuý Hiền Restaurant
Capacity: 20 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 846185

Vĩnh Thắng Restaurant
Capacity: 60 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 845044

Hải Ninh Restaurant
Capacity: 50 Customer
Address:  Ki ốt Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 845503
   

Hồng Lĩnh Restaurant
Capacity: 20 Customer
Address:  Đường Hạ Long -   Bãi Cháy
Phone: 033 847647

Văn Sóng Restaurant
Capacity: 20 Customer
Address: Ki ốt Vườn Đào -   Bãi Cháy
Phone: 033 845094

Ánh Tuyết Restaurant
Capacity: 40 Customer
Address: số 2 Vườn Đào -  Bãi Cháy
Phone: 033 847598

Văn Trường Restaurant
Capacity: 30 Customer
Address: Tổ 10, K4 -   Bãi Cháy
Phone: 033 847810

Biển Mơ Restaurant
Capacity: 350 khách/lượt
Address Vụng Oản - Vịnh Hạ Long
Office: 35 Bến Tàu,  Bạch Đằng, TP Hạ Long
Phone: 033.828951- DĐ: 0903 409154
Email: Bienmo@hn.vnn.vn
Tour du lịch Hà Nội
Cùng khám phá Hà Nội với các tour du lịch Hà Nội giá rẻ chất lượng và dịch vụ hoàn hảo
Bateau L'amant
découvrez un circuit combiné vietnam laos cambodge est un bon choix
Let's experience the interesting things in Da Nang to Hue day trip
Explore the splendid beauty of Halong bay with Junk boat cruise Halong bay